Σπουδές στη Βρετανία

CES: Μακροχρόνια πείρα και εξειδίκευση στις Πανεπιστημιακές σπουδές στο εξωτερικό
Από πρώην στελέχη του τμήματος Εκπαίδευσης του Βρετανικού Συμβουλίου Αθηνών
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΘΕΡΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΘΕΡΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ

ΚΥΠΡΟΣ

ΙΤΑΛΙΑ – ΕΛΒΕΤΙΑ


ΚΟΛΛΕΓΙΑ

ΓΙΑ ΘΕΡΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

ΔΩΡΕΑΝ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΓΓΛΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΣΚΟΤΙΑ ΟΥΑΛΙΑ

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΛΑ ΣΑΣ ΛΟΓΙΑ

ΔΩΡΕΑΝ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΓΓΛΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΣΚΟΤΙΑ ΟΥΑΛΙΑ

ΕΧΕΤΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ;

Πώς θα επιλέξω το «σωστό» αντικείμενο σπουδών;

Θα έχει αντίκρυσμα το πτυχίο μου στην αγορά εργασίας;

Πώς θα εξασφαλίσω τη θέση μου σε Πανεπιστήμια της Βρετανίας;

Ποια είναι τα κριτήρια εισαγωγής;

Πού θα μείνω;

Ποιος θα με βοηθήσει στη σύνταξη, αποστολή και παρακολούθηση της αίτησης μου;

Τι θα αντιμετωπίσω όταν φτάσω στον εκπαιδευτικό μου προορισμό;

Ποιος θα με συμβουλεύει και θα με υποστηρίζει σε όλη τη διάρκεια των σπουδών μου;

Πώς θα επιλέξω ένα μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών με αξιόλογη επαγγελματική αποκατάσταση;

ΕΧΟΥΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ……