ΘΕΡΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Στα θερινά τμήματα εκμάθησης ξένων γλωσσών, παιδιά και ενήλικες έχουν τη δυνατότητα εκμάθησης της Αγγλικής ή άλλων ξένων γλωσσών της επιλογής τους με ιδιαίτερα αποτελεσματικό τρόπο. Η CES παρέχει:

Θερινά τμήματα στη Μεγάλη Βρετανία και τη Μάλτα για παιδιά και ενήλικες

  • Γενικά Αγγλικά
  • Επαγγελματικά Αγγλικά

 προετοιμασία για:

  • FCE,
  • CAE,
  • CPE,
  • IELTS

Θερινά τμήματα για παιδιά και ενήλικες που συνδυάζουν την εκμάθηση γλώσσας με τον πολιτισμό και τις διακοπές στις εξής χώρες:

  • Ισπανία
  • Ιταλία
  • Γαλλία
  • Πορτογαλία

Στα θερινά τμήματα εκμάθησης ξένων γλωσσών, παιδιά και ενήλικες έχουν τη δυνατότητα εκμάθησης της Αγγλικής ή άλλων ξένων γλωσσών της επιλογής τους με ιδιαίτερα αποτελεσματικό τρόπο.