ΘΕΡΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Στα θερινά τμήματα εκμάθησης ξένων γλωσσών, παιδιά και ενήλικες έχουν τη δυνατότητα εκμάθησης της Αγγλικής ή άλλων ξένων γλωσσών της επιλογής τους με ιδιαίτερα αποτελεσματικό τρόπο. Η CES παρέχει:

Θερινά τμήματα στη Μεγάλη Βρετανία και τη Μάλτα για παιδιά και ενήλικες

 • Γενικά Αγγλικά
 • Επαγγελματικά Αγγλικά

 προετοιμασία για:

 • FCE,
 • CAE,
 • CPE,
 • IELTS

Θερινά τμήματα για παιδιά και ενήλικες που συνδυάζουν την εκμάθηση γλώσσας με τον πολιτισμό και τις διακοπές στις εξής χώρες:

 • Ισπανία
 • Ιταλία
 • Γαλλία
 • Πορτογαλία
 • Κίνα

Στα θερινά τμήματα εκμάθησης ξένων γλωσσών, παιδιά και ενήλικες έχουν τη δυνατότητα εκμάθησης της Αγγλικής ή άλλων ξένων γλωσσών της επιλογής τους με ιδιαίτερα αποτελεσματικό τρόπο.