ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Στο Μεταφραστικό Κέντρο της CES παρέχονται υψηλού επιπέδου μεταφραστικές υπηρεσίες.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ

Μεταφράσεις όλων των τύπων κειμένων στις εξής γλώσσες:

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΑΓΓΛΙΚΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

  • Αγγλικά
  • Γαλλικά
  • Γερμανικά
  • Ιταλικά

  • Ισπανικά
  • Ρουμάνικα
  • Ρώσικα

Ιατρικά πιστοποιητικά, Νομικά έγγραφα,
Εταιρικά έντυπα, Συστατικές επιστολές