ΕΥΡΕΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

Έχετε γίνει δεκτοί στο πανεπιστήμιο της επιλογής σας ?

Το γραφείο μας προσφέρει δωρεάν βοήθεια για την επιλογή της κατάλληλης εστίας για την έναρξη των σπουδών σας και ενημέρωση για τη φοιτητική ζωή σας.

Όλα τα Βρετανικά Πανεπιστήμια προσφέρουν εντός του πανεπιστημίου εστία για τους προπτυχιακούς φοιτητές τους. Το γραφείο μας αναλαμβάνει την υποβολή αίτησης για εστία στο Πανεπιστήμιο της επιλογής σας.
Για τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές οι ιδιωτικές εστίες σε κάθε πόλη του Ηνωμένου Βασιλείου προσφέρουν σε πλήρως ανακαινισμένα κτήρια δωμάτια με άνεση, ατομικό μπάνιο και κουζίνα, σε κοντινές αποστάσεις από το πανεπιστήμιο.

Σε συνέχεια , πριν την έναρξη των σπουδών σας οργανώνουμε pre-departure briefing, με σκοπό την ενημέρωση και καθοδήγηση σας για όλες τις απαραίτητες διαδικασίες που πρέπει να γνωρίζετε , για μια ομαλή προσαρμογή στη νέα σας ζωή (εγγραφή στο πανεπιστήμιο , άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού κ.α.).
Τα παραπάνω ισχύουν για επιλεγμένα πανεπιστήμια , τα οποία θα βρείτε εδώ.

Παρέχουμε δωρεάν βοήθεια για την επιλογή της κατάλληλης εστίας για την έναρξη των σπουδών σας και ενημέρωση για τη φοιτητική ζωή σας.